398

ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

วันที 29 พฤศจิกายน 2564 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปยังมณฑลทหารบกที่ 35 หน่วยฝึกทหารใหม่ และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก สาธิตชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT: Military Medical Emergency) จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง (Rope Rescue) ชุดปฏิบัติการทางน้ำ (Water Rescue) รถชีวนิรภัยกองทัพบก และการสร้างโรงพยาบาลทหารบกในการตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคาร “พิชัยรักษาพล” ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ (Negative Pressure Intensive Care Unit)

ต่อมาเวลา 09.00 น.ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 35 จากนั้นเวลา 10.00 น. ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 โดยมีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการสร้างโรงพยาบาลทหารบกในการตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งมีการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ชมอาคารไบโอโมเลกุลลาร์ (Biomolecular Buiding) ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจโควิด 19 ที่อาจกลายพันธุ์ รถชีวนิรภัยกองทัพบกที่มีประสิทธิภาพในการคัดกรองโควิด 19 จำนวน 200 ราย/ชั่วโมง อีกทั้งให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอาคาร “พิชัยรักษาพล” ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ (Negative Pressure Intensive Care Unit) และสาธิตชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT: Military Medical Emergency) จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง (Rope Rescue) ชุดปฏิบัติการทางน้ำ (Water Rescue) ในการช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย