203

เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง รักษาหายเพิ่ม 344

วันที่ 29 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 167 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 164 ราย ส่วนอีก 3 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 21,945 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 3,068 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 98 ราย โรงพยาบาลรัฐ 367 ราย โรงพยาบาลเอกชน 724 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 12 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 48 ราย Community Isolation (CI) 1,844 ราย และ Home Isolation (HI) 532 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 2,402 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 577 ราย อาการหนัก (สีแดง) 89 ราย และพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 126 รายขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 26,114 ราย และรักษาหายแล้ว 22,848 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 344 ราย ส่วนการตรวจ ATK เมื่อวานนี้ (28 พ.ย. 64) จำนวน 3,697 ราย พบผู้มีผลบวก 74 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,415,851 คน คิดเป็นร้อยละ 81.87 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 264,015 คน คิดเป็นร้อยละ 80.57 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 133,756 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,018,080 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50