พิษณุโลก จ.ส.อ.พินิจ  จับสลากได้เป็นนายกอบต.วังน้ำคู้ หลังคะแนนเท่ากัน

357

พิษณุโลก จ.ส.อ.พินิจ  จับสลากได้เป็นนายกอบต.วังน้ำคู้ หลังคะแนนเท่ากัน

14.00 น.วันที่ 29 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคะแนนเลือกนายก.อบต.วังน้ำคู้ ผู้สมัคร 2 รายมีผลคะแนนเท่ากัน 1,213 คะแนน จึงใช้วิธีจับสลาก ผลการจับ จ่าสิบเอกพินิจ   อาจคิดการ ได้รับเลือกเป็นนายก.อบต.วังน้ำคู้

อนึ่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมาหมายเลข 1 จ่าสิบเอกพินิจ  อาจคิดการ ได้ 1,213 คะแนน หมายเลข 2 นายวิเศษ  ยาคล้าย ได้ 1,213 คะแนน มีผู้มีสิทธิ์ 3,371 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,518 บัตรเสีย 67 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 25