พะเยา เทศบาลตำบลแม่ปืม สืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา

เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดประเพณีสืบสานวัฒนธรรมล้านนาประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิม โดยจัดให้มีการประกวดก่อเจดีย์ทราย รำวงมาตรฐาน รวมทั้งผู้สูงอายุสุขภาพดีนอกจากนั้นยังได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวกับผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน

การประกวดรำวงมาตรฐาน การประกวดก่อเจดีย์ทราย รวมทั้งการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีของหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานสงกรานต์สืบสานประเพณีล้านนา ที่ทางเทศบาลตำบลแม่ปืม ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต์ ที่เคยสืบทอดกันมายาวนาน

โดยกิจกรรมได้จัดให้มีการประกวดรำวงมาตรฐาน การประกวดก่อเจดีย์ทราย ของแต่ละหมู่บ้านการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี นอกจากนั้นยังได้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน มีผู้สูงอายุและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ถือเป็นบรรยากาศสงกรานต์ที่ทำให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการที่จะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามต่อไป