พิษณุโลก พร้อมเปิดเรียน on-site นักเรียนฉีคครบ 4.9 หมื่นคน สพป.เขต 1 ปิดเพียง 8 โรง


นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า การเปิดเรียน On-Site ของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน นี้เป็นต้นไป  ไม่ว่าจะเป็นการประเมินตัวเองตาม Thai Stop covid ขณะนี้ได้เพิ่ม covid – Free Setting และการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ รวมถึงเรื่องวัคซีน ทั้งนักเรียนฉีดไปครบหมดแล้วตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ 49,000 คน ตอนนั้นที่ไม่เปิด on-site ผู้ปกครองเขากลัวว่าจะมีการติดเชื้อ เพราะช่วงนั้นพิษณุโลกของเราติดเชื้อมีคัตเตอร์เพิ่มขึ้นมา ตอนนี้สถานการณ์มีผู้ติดเชื้อกลับมา แต่ไม่มากคนเรียนรู้ โรงเรียนต่างๆ ที่เปิดคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร

“สำหรับการเปิดเรียน on-site ของโรงเรียนใหญ่ๆของเขตเมือง ครั้งนี้น่าจะเปิด on-site ทั้งหมด ทุกโรงเรียนต้องมีแผนเผชิญเหตุ มีเบอร์ผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกแล้วว่าต่อไปหลังจากตอนนี้ คือติดโควิดต้องมาดู มีการสอบสวนโรค แล้วจะหยุดจะปิดเฉพาะพื้นที่ตรงนั้น ไม่ได้เป็นลักษณะติดคนหนึ่ง ต้องปิดทั้งโรงเรียนมันไม่ใช่ การเปิดการเรียนแบ่งเป็น On-Site ครึ่งหนึ่ง เป็น Online ครึ่งหนึ่ง และสลับเรียนบ้างวันคู่วันคี่” ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (สพป.พิษณุโลก เขต 1 ) ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบางระกำ จำนวน 8 โรง รูปแบบที่นักเรียนใช้เรียนที่บ้าน Online ,On Hand, 0n Air, On Demand และรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)

โรงเรียนพื้นที่อำเภอเมือง
1.ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
2.วัดอรัญญิก
3.สะพาน 3
4.บ้านหนองกวางลี้ (ประสิทธิ์ประชา)
5.วัดจุฬามณี

อำเภอบางระกำ
1.บ้านย่านใหญ่
2.วัดโป่งหม้อข้าว
3.บ้านปลักแรด