มทบ.39 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.2562 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. มอบหมายให้ พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รองเสธ.มทบ.39/รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ แยกคลองน้ำเย็น ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้ เพื่อดูแลความเรียบร้อย ตลอดทั้งสอบถามปัญหา ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมแนะนำแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ