ตาก จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่  6 ทรงก่อตั้งการลูกเสือไทย

277

ตาก จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่  6 ทรงก่อตั้งการลูกเสือไทย

วันที่ 25 พ.ย. 64 ที่อาคารหอประชุม
จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  และวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ และลูกเสือ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี

เนื่องจากวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี และเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติทั้งในด้านคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่า และลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวรรณคดี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 พระองค์เป็นพระบิดาแห่งการลูกเสือไทย พระองค์ทรงก่อตั้งการลูกเสือไทยขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์เพื่อ อบรมจิตใจเยาวชนให้กล้าหาญ อดทน เข้มแข็ง และให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การลูกเสือมีคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาติบ้านเมือง ซึ่งสามารถพบเห็นอยู่เสมอว่าลูกเสือทั้งหลาย ได้เจริญตามเบื้องพระยุคลบาท ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติตลอดมา