เปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่ ณ ร้านกาแฟ “คุณสายชล เขื่อนสิริกิติ์”

500

เปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่
ณ ร้านกาแฟ “คุณสายชล เขื่อนสิริกิติ์”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ เป็นประธานตัดริบบิ้น เปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่ ณ ร้านกาแฟ “คุณสายชล เขื่อนสิริกิติ์’ มีผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมแสดงความยินดี ณ ร้านอาหารระเบียงน่านเขื่อนสิริกิติ์

ตัวร้านกาแฟคุณสายชล เขื่อนสิริกิติ์ มีหน้าต่างแบบกระจก มองไปนอกร้านเห็นวิวของสะพานเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถอันโด่ดเด่น มีระเบียงนั่งเล่นชมวิวริมน้ำน่าน พร้อมมีบริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 07.00 – 17.00 น.

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน