แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาว บริษัท ปตท.สผ.

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณห้องโถง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 3,000 ผืน จากนายณัฐพงศ์ วัฒนเจริญ/รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และคณะ

ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มาด้วยดีโดยตลอด

ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึก ให้กับ นายณัฐพงศ์  วัฒนเจริญ  รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 และคณะอีกด้วย ในห้วงเวลาสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่ 3 เป็นพื้นที่ราบสูง และมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ ซึ่งในห้วงนี้ได้เข้าสู่ฤดูหนาวพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวอีกเป็นจำทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบนี้ ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป