กลุ่มจังหวัดพาณิชย์ภาคเหนือ เตรียมจัดงาน NORTHERN GEMN & JEWELRY FESTIVAL 2021 ศูนย์การค้าพาราไซด์ พารค์ กทม.

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงแรมตากอันดามัน ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก  นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานแถลงข่าวจัดเตรียมงาน NORTHERN GEMN & JEWELRY FESTIVAL 2021 จำนวน 16 จังหวัดภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2564 ณ รอเยล ปาร์ค ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไซด์ พารค์ กรุงเทพมหานคร เพื่อจำหน่ายอัญมณี และเครื่องประดับ ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐ์กิจของจังหวัดภาคเหนือ 16 จังหวัดภาคเหนือ และก่อให้เกิดการหมุนเวียน เศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น และเศรษฐกิจในภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคเหนือให้มีศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งจัน และสามารถขยายช่องทางตลาดได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เป็นหนึ่งในศูนย์กลางเป็นหล่งผลิตสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวอีกว่า ภายในงาน จัดให้มีกิจกรรมต้าง ๆ ประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายสินค้า อัญมณี และเครื่องประดับภาคเหนือ กว่า 40 คูหาพร้อมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ ด้วยเตรื่องประดับอัญมณีจากนางแบบมืออาชีพ การแสดงดนตรีของศิลปินมีชื่อเสียงเป็นประจำ มีทุกวัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเจรจาจับคู่กิจกรรม การต้า ( BUSINERS MATCHING)โดยมี(ู้ประกอบการธุนกิจ ผู้ส่งออก-นำเข้าสินต้า แัญฒรีและเครื่องประดับ เข้าร่วมกิจกรรมและเครื่องประดับ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

จึงขอเรียนเชิญประชาชร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า อัญฒรีและเครื่องประดับภาคเหนือ NORTHERN GEMN & JEWELRY FESTIVAL 2021 ในระหว่างวันที่ วันที่ 2-6 ธํนวาคม 2564 2021 ณ รอเยล ปาร์ค ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไซด์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยพร้อมเพียงกัน