พะเยา กล้วย 2 ปลี ให้โชคปี๋ใหม่เมือง

วันที่14 เมษายน2562 ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปดูต้นกล้วยตานีที่ออกเครือเป็นลูกโดนเป็นหวีขับซ้อนเป็นชั้นๆลงมาประมาณ10 หวีบนเครือและพบว่าตรงปลายของเครือกล้วยที่ห้อยลงมามีปลีกล้วยจำนวน2 ปลีห้อยลงมาเคียงคู่กันด้วยสีแดงสดใสอย่างสวยงามซึ่งแปลกกว่าต้นกล้วยเห็นอื่นๆที่อยู่ในกอเดียวกันที่ได้ออกเครือและปบีเพียงปลีเดียวเท่านั้นจึงเป็นที่สนใจของคนทั้งตำบลแม่อิงอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาเพราะมักจะไม่ค่อยพบเห็นล่าสุดเจ้าของต้นกล้วยบอกว่าก่อนที่หวยจะออกงวดที่จะถึงนี้ได้โชคแน่นอนพร้อมกับบอกใบ้เลขเด็ดให้นำไปเสี่ยงโชคเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองอีกด้วย

นางบัวฤทธิ์อินทร์ต๊ะสุวรรณอายุ76 ปีบ้านเลขที่34 หมู่3 ตำบลแม่อิง  อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยากล่าวว่าตนเองได้ปลูกกล้วยหักมุกหรือกล้วยตานีมาประมาณ5 ปีและพบกล้วย1 ต้นที่อยู่ในกอเดียวกันได้แทงเครือกล้วยออกมาที่แปลกกว่าต้นกล้วยต้นอื่นๆคือออกเครือมา1 เครือแต่ปลายเครือกล้วยจะมี2 ปลีซึ่งถือว่าไม่ค่อยพบเห็นและเป็นของแปลกที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองก่อนที่หวยจะออกงวดนี้ก็ได้ให้โชคเลขเด็ดให้กับทุกคนมีทั้ง3 ตัวและ2 ตัวคือ864 – 76- 88