พมจ.พิษณุโลก ติดตามช่วยเหลือครอบครัวยากจน พ่อ-แม่-ลูก 5 คน สู้ชีวิต อำเภอวัดโบสถ์

599

พมจ.พิษณุโลก ติดตามช่วยเหลือครอบครัวยากจน พ่อ-แม่-ลูก 5 คน สู้ชีวิต อำเภอวัดโบสถ์

นางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)พิษณุโลก มอบหมายให้นางพิชญา ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมกับ นายนิตินัย อุทัยรังษี  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นายลาภิส พระภูจำนง ผู้ประสานงานนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ และประธาน อพม.อ.วัดโบสถ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมบ้าน น.ส.กาญจนา ศิริสุข บ้านเลขที่ 74/1 ม.8 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยชุดทหารช่างจากกองพลพัฒนาที่ 3 ได้เข้าร่วมซ่อมแซมบ้าน

ทั้งนี้ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบตู้เสื้อผ้าและเตียงนอน  และร่วมกับครอบครัวจัดทำแผนพัฒนาครอบครัว

สำหรับครอบครัวดังกล่าวพักอาศัยร่วมกันอยู่บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 8 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ คือ พ่อ-แม่ และบุตรอีก 3 คน คือ นายสายชล อยู่เพชร อายุ 46 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัว รายได้ไม่แน่นอน และภรรยา คือ น.ส.กาญจนา ศิริสุข อายุ 51 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างเลี้ยงหมู รายได้วันละ 200 บาท มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ
1.น.ส.มัลลิกา อยู่เพชร อายุ 21ปี
กำลังศึกษาระดับชั้น ปี3 ม.นเรศวร
สาขาวิชาชีวะวิทยา
2.ด.ช.หนึ่ง (นามสมมุติ)อายุ 10ปี
กำลังศึกษาระดับชั้น ป.5 ร.ร.บ้าน
ท่ากระดุน ต.ท้อแท้
3.ด.ญ.สอง (นามสมมุติ) อายุ 8
ปี กำลังศึกษาระดับชั้น ป.3
ร.ร.บ้านท่ากระดุน ต.ท้อแท้

ทั้งนี้ สภาพปัญหาฐานะยากจน
บ้านที่อยู่อาศัยคับแคบ ไม่มั่นคง
มิดชิด ไม่มีห้องน้ำ/สุขา ต้องไปใช้
ร่วมกับบ้านญาติ ผู้ร้องมีอาชีพรับจ้างเก็บมูลสุกรที่ฟาร์มสุกร มีรายได้ 6,000 บาท/เดือน ส่วนสามีอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัว
รายได้ไม่แน่นอน มีภาระเลี้ยงดูบุตรที่กำลังเรียน ป.5 และ ป.3 ซึ่งบุตรคนโตเรียน ปริญญาตรี ปี 3 มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 5,000 บาทประสบปัญหามีรายได้ไม่เพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
บุตรครอบครัวมีฐานะยากจนสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง