อบจ.พิษณุโลก ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงในบึงราชนก แบบ New Normal

310

อบจ.พิษณุโลก ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงในบึงราชนก แบบ New Normal

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานประเพณีลอยกระทงบึงราชนก ประจำปี 2564 ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นสืบทอดงานประเพณีของไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

โดยในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณท่าน้ำภายในสวนสาธารณะบึงราชนกไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาลอยกระทงอย่างสะดวกปลอดภัย พร้อมทั้งประดับตกแต่งดวงไฟและสถานที่ไว้อย่างสวยงามตระการตา โดยได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนที่มาร่วมลอยกระทงที่บึงราชนกทุกคนปฏิบัติตนแบบ New Normal ด้วยการใส่แมสก์ ล้างมือ เว้นระยะห่าง และเช็คอินไทยชนะ

เพื่อสร้างความมมั่นใจให้แก่ประชาชนและได้ลอยกระทงแบบปลอดภัยห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยทุกจุดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนด้วย