เชียงใหม่ ยกเลิก 16 เที่ยวบิน 19 -20 พ.ย.เลี่ยงโคมลอยเทศกาลยี่เป็ง

301

เชียงใหม่ ยกเลิก 16 เที่ยวบิน 19 -20 พ.ย.เลี่ยงโคมลอยเทศกาลยี่เป็ง


เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 สายการบินที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนแปลงและยกเลิกทำการบินหลังเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย โดยมีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบิน ดังนี้

-วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีเที่ยวบินเปลี่ยนแปลงเวลา 37 เที่ยวบิน ยกเลิก 8 เที่ยวบิน

-วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 มีเที่ยวบินเปลี่ยนแปลงเวลา 15 เที่ยวบิน ยกเลิก 8 เที่ยวบิน

ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความแออัดคับคั่งของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการตลอดทั้งวัน รวมถึงการจราจรโดยรอบ จึงขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเวลาในการเดินทางล่วงหน้า และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ทุกคน