ตาก เปิดงานประเพณี “ลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง” เน้นความเรียบง่าย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

วันที่ 18 พ.ย. 64  ที่บริเวณเวทีกลางน้ำปิง เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  บรรยากาศการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2564 เป็นคืนแรก นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2564

โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก พลตรีเทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310  พันตำรวจเอกอัมพล วงศ์ใหญ่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมชมงานฯ

จากนั้น นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ได้เป็นประธานในพิธีขอขมาพระแม่คงคา (ถวายผ้าป่าน้ำ) ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านานของชาวตาก หลังจากนั้น เป็นการแสดงมัลติมีเดียประกอบสื่อประสม และการแสดงประกอบการลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จำนวน 1 สาย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดตากให้คงอยู่สืบไป

สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ในปีนี้เทศบาลเมืองตาก ได้เน้นการจัดงานในรูปแบบ “New Normal ชีวิตวิถีใหม่” เน้นการแสดงแสง สี เสียง แบบสื่อผสมด้วยมัลติมีเดีย และในปีนี้ไม่มีการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ ด้วยการสืบสานประเพณีการทอดผ้าป่าน้ำ การขอขมาพระแม่คงคา และเอกลักษณ์ของการลอยกระทงสาย คือ การลอยกระทงนำกระทงกะลา จำนวน 1,000 ใบ ไหลต่อกัน จำนวน 1 สายต่อวัน (ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. 2564) พร้อมการแสดงแสง สี เสียง แบบสื่อผสมด้วยมัลติมีเดียอย่างอลังการ ตระการตา

นอกจากนี้ ยังได้มีการประดับไฟรูปร่างต่างๆ ตลอด 2 ฝั่งถนนริมแม่น้ำปิงตั้งแต่สี่แยกไฟแดงสะพานตากสิน ไปจนถึงบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล 3 และสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี หรือที่ชาวตากเรียกว่า “สะพานแขวน” เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถได้เดินชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อีกด้วย