410

จังหวัดตาก ส่งออก-นำเข้า ชายแดนไทย-เมียนมา  มูลค่าปีละไม่ต่ำ 100,000 ล้านบาท อุปสรรคการค้าชายแดน 5 ด้าน

นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวถึง การส่งออกการค้าชายแดน ผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา แห่งที่ 2 ณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สถิติข้อมูลศุลกากรแม่สอด มกราคม-ตุลาคม 2564  การค้าชายแดน  มูลต่าการส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การก่อสร้าง   ส่งออกไปแล้ว มีมูลค่ากว่า 75, 0000 ล้านบาท  เหลือเวลา อีก 3 เดือนข้างหน้า มูลค่าการส่งออก ไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท  ถึงจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเกี่ยวกับความไม่สงบในฝั่งเมียนมา และการระบาดโรคโควิค – 19 ความต้องการสั่งสินค้าจากไทย จะไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ เพราะทั้งสองประเทศ ต้องกิน ต้องใช้ เพื่อปากท้องของผู้คนระหว่างประเทศ อยู่  ถือเป็นเรื่องวิน วินที่ทั้งสองประเทศได้ประโยชน์ร่วมกัน

ขณะเดียวกัน ไทยยังต้องการสินค้าเกษตร ข้าวโพด หมาก โค-กระบือ อาการทะเล สินค้าเกษตรอื่น ๆ อีก ถึงแม้ว่า ข้าวโพด จะนำเข้าปลายเดือนสิงหาคม จำนวนมาก เหตุผล รายได้ส่งออกจำนวนมาก  ทำให้สาธารณรัฐเมียนมา ไม่ออกมาโวยวาย  เรื่องเสียดุลย์การค้ากับไทย แต่อย่างใด ถือเป็นเรื่องวิน วินที่ทั้งสองประเทศได้ประโยชน์ร่วมกัน

นายอุดม  สุขสด ประธานบริหาร บริษัทห้าแยกสุขภัณฑ์ 2559 จำกัด และรองอาวุโส สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  กล่าวว่า ต้องยอมรับเหตุการณ์ในเมียนมาร์ที่มีผลกระทบกันระหว่าง 2 ประเทศด้วยกัน ตือ 1.เหตุการณ์ความไม่สงบ การเมืองของเมียนมาร์ 2 ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิค -19  เป็นเรื่องร้ายแรงมาก 3. ปัญหาเรื่องอุทุกภัยน้ำท่วมใหญ่ ในเมียนมาและฝั่งไทย 4.ปัญหาความยากจน ชาวเมียนมาร์ ไม่มีงานทำ และ 5. การปิดชายแดน ใน 1 สัปดาห์หยุด2 วัน เสาร์- อาทิตย์ เรียกร้องให้มีการเปิดชายแดน ตลอด 7 วัน ใน 1 สัปดาหฺ์

อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติชายแดนจะหยุดหรือปิดประเทศ การขนส่งสินค้ายังไหลลื่นมาแต่โบราณ เพื่อความอยู่รอดของผู้คนทั้งสองประเทศ ฝากผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ ที่มาเยือนชายแดน แม่สอด-ตาก ในวันสองวันนี้ ฝากปัญหา และข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลเพื่อกระทำตามคำเรียกร้องของภาคเอกชนในพื้นที่ ยืนยันสิ้นปีส่งออกผ่านเมี้ยนมา และสาธารณรัฐประชาชนชาวจีน ไม่น้อย แน่นอน

สบเกษม แหงมงาม/ตาก