เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง รักษาหายเพิ่ม 467

238

เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง รักษาหายเพิ่ม 467

วันที่ 18 พ.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 276 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 270 ราย อีก 6 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 19,473 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 4,681 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 188 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 87 ราย Community Isolation (CI) 2,356 ราย Home Isolation (HI) 297 ราย Hospitel 332 ราย โรงพยาบาลรัฐ 494 ราย โรงพยาบาลเอกชน 869 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 58 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,706 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 872 ราย อาการหนัก (สีแดง) 103 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 102 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 23,642 ราย และรักษาหายแล้ว 18,761 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 476 ราย ส่วนการตรวจ ATK เมื่อวานนี้ (17 พ.ย. 64) จำนวน 3,655 ราย พบผู้มีผลบวก 133 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,341,891 คน คิดเป็นร้อยละ 77.59 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 248,356 คน คิดเป็นร้อยละ 75.79 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 127,675 คน คิดเป็นร้อยละ 105.40 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 965,860 คน คิดเป็นร้อยละ 75.43