พิษณุโลก บรรยากาศงานลอยกระทง”สองแควแลอดีต”มาตรการเข้มป้องกันโควิด – 19

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  ที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ภายในงานลอยกระทง”สองแควแลอดีต” จังหวัดพิษณุโลก นายสมเกียรติ พลูสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และคณะทำงานของจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลมาตรการจัดกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

คณะกรรมการทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ตรวจเข้มมาตรการการจัดกิจกรรมงานลอยกระทงของเทศบาลนครพิษณุโลกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ย้ำให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

จากการตรวจสอบ ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดำเนินการตามมาตรการตรวจคัดกรองตามจุดเข้าออกอย่างเข้มงวด  มีการวัดอุณหภูมิ, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และลงทะเบียนผ่าน Application ไทยชนะ ก่อนเข้าภายในงาน ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงาน  งดการรับประทานอาหารภายในบริเวณงาน เน้นการจำหน่ายแบบ Take home ร้านค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีฉากกั้น และมีจุดวางเจลแอลกอฮอลทุกร้าน การตั้งร้านค้าเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร มีจุดยืนคอยการซื้ออาหาร โดยให้เว้นระยะห่างการจุดละ 1 เมตร

ทั้งนี้ บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ เทศบาลนครพิษณุโลกได้มีการตกแต่งประดับโคมไฟ สร้างสีสันอย่างสวยงาม เพื่อประชาชนจะได้ไปเดินทางมาลอยกระทงอัฒจรรย์คอนกรีตตลิ่งแม่น้ำน่าน

Cr:ภาพ สหายสายลม