เชียงใหม่ เปิดงาน “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา แลนด์มาร์กใหม่”

392

เชียงใหม่ เปิดงาน “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา แลนด์มาร์กใหม่”

ช่วงค่ำวันที่ 17 พ.ย. 64 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา แลนด์มาร์กใหม่”  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

ในปีนี้ อบจ.เชียงใหม่ ได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีมาตรการป้องกันโรค พร้อมจัดให้มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการจัดงานผ่านทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมชมบรรยากาศการจัดงานผ่านสื่อออนไลน์

ทั้งนี้ อบจ.เชียงใหม่ ได้ตกแต่งสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ด้วยประติมากรรมโคมไฟล้านนาอย่างสวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้เก็บภาพความประทับใจร่วมกับโคมไฟล้านนาสีสันต่าง ๆ นับพันดวง รวมถึงการจัดทำซุ้มอุโมงค์ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดกระทงประดิษฐ์สวยงาม กิจกรรมต๋ามผางปะตี้ดส่องฟ้าฮักษาเมือง การลอยกระทงบูชาพระแม่คงคา กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย นิทรรศการ Pavilion บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประเพณียี่เป็ง และเวิร์คช้อปด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ฯลฯ

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ชมงาน  “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564 ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดประสบการณ์กับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ และร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา