กองกำลังนเรศวร  ร่วมแพทย์ฉุกเฉิน  ภารกิจส่งผู้ป่วยทางอากาศ Sky Doctor ส่ง รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (คลิป)

285

กองกำลังนเรศวร  ร่วมแพทย์ฉุกเฉิน  ภารกิจส่งผู้ป่วยทางอากาศ Sky Doctor ส่ง รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกโดย กองกำลังนเรศวร ได้รับการร้องขอการส่งผู้ป่วยทางอากาศยาน ร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร จัดชุดปฏิบัติการการบินกองทัพบกหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข นำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ แบบ เบลล์ 212  จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor จากโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งให้การช่วยเหลือ  นายเชอโล่แฮ  ศรีไสวบุษบา อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งป่วยมีอาการเหนื่อย มีไข้ ตรวจหาเชื้อพบเชื้อมาเลเซียรับ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบเมย เดินทางมายังสนามเฮลิคอปเตอร์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย พันเอก สมภพ ใจบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จึงได้สั่งการให้จัด นายสิบพยาบาล พร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยาน และนำผู้ป่วยรายดังกล่าว ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยความปลอดภัย

สำหรับการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพราะการส่งต่อผู้ป่วยไปให้ถึงมือแพทย์ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก และสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว มีทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 กองกำลังนเรศวร พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง