เขื่อนสิริกิติ์ ผ่านการรับรอง SHA Plus+
พร้อมให้บริการในรูปแบบ New Normal

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เขื่อนสิริกิติ์ ผ่านการรับรองสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA Plus+

นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ กล่าวว่า สัญลักษณ์ SHA Plus+ จะแสดงว่าสถานประกอบการเขื่อนสิริกิติ์ได้รับมาตรฐาน SHA Plus+ และมีพนักงานในสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วมากกว่าร้อยละ 70 และแสดงถึงมาตรฐานการบริการความสะอาด และความปลอดภัย เป็นแบบอย่างการบริหารจัดการในการนำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการ ทั้งที่สันเขื่อน ร้านอาหารระเบียงน่าน ร้านกาแฟคุณสายชล บ้านพักรับรอง สนามกอล์ฟ และสถานที่ต่าง ๆ ภายในเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน