ไทยส่งแรงงานเมียนมา พร้อมผู้ต้องกักกลับประเทศ 168 คน

273

ไทยส่งแรงงานเมียนมา พร้อมผู้ต้องกักกลับประเทศ 168 คน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย ได้มอบหมายให้ นาย ศุภสันส์ ภูมิไชยา ปลัดอำเภอแม่สาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยประสานงาน TBC ฝ่ายไทย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ศุลกากรแม่สาย ทหาร ฉก.ม.3 กกล.ผาเมือง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแม่สาย ทูตแรงงานเมียนมา และชมรมกรุณาจิตอาสา ในการอำนวยความสะดวก ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เพื่อให้ผู้ต้องกักชาวเมียนมาในการควบคุมของ ตม. และแรงงานชาวเมียนมา ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศเมียนมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้สามารถเดินทางกลับประเทศเมียนมาได้ ซึ่งในวันนี้ มีชาวเมียนมาเดินทางกลับประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 168 ราย แบ่งเป็น 1. ผู้ต้องกักจาก ตม. จำนวน 127 ราย เป็น ชายจำนวน 71 ราย เป็นหญิงจำนวน 56 ราย  2. แรงงานเมียนมา จำนวน 41 ราย เป็นชายจำนวน 18 ราย เป็นหญิงจำนวน 23 ราย

โดยข้อตกลงในวาระการชุมชายแดนไทย-เมียนมา ทางฝั่งเมียนมาจะสามารถรับชาวเมียนมากลับได้เพียงครั้งละ 200 คน ซึ่งทางการเมียนมาได้มีการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ให้กับคนเมียนมาที่เดินทางกลับยังประเภททุกคน โดยวันนี้ในการตรวจชาวเมียนมาทั้งหมดพบมีผลเป็นบวก จำนวน 37 ราย

แหล่งข่าวจาก – ปกครองแม่สาย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน