ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดงานมหาสงกรานต์จังหวัดเมียวดี ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีอันดีงามเเละเชื่อมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมสองเเผ่นดิน ตาก เมียวดี

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ จ.ตาก นำหัวหน้าส่วนราชการเเละภาคเอกชน ร่วมเปิดงานมหาสงกรานต์จังหวัดเมียวดี ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นที่บริเวณ เวทีกลางแจ้งหน้าที่ว่าการอำเภอเมียวดี บนถนนเอเชีย จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา โดยมี อู เตซ่า อ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดเมียวดีให้การต้อนรับ

ในการนี้ มีอู มา วิน ท่ายตาน ประธานรัฐสภาแห่งสหภาพเมียนมา และ อู เซง โบ่ ส.ส.จังหวัดเมียวดี ให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานมหาสงกรานต์จังหวัดเมียวดีอย่างยิ่งใหญ่ด้วย


สำหรับการจัด งานมหาสงกรานต์จังหวัดเมียวดี ทางจังหวัดเมียวดีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้เชิญส่วนราชการในจังหวัดตาก ภาคเอกชน และประชาชน มาร่วมงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นสองฝั่งเมย พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเยี่ยมชมวัฒนะธรรมงานมหาสงกรานต์สองเเผ่นดิน บ้านพี่เมืองน้อง Sister City ตาก-เมียวดี ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์สู่มิตรไมตรีอันดีต่อกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเมียนมาและ ประชาชนในชุมชนตามแนวชายแดนอีกด้วย


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นเมียนมา และร่วมรดน้ำดำหัวหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ของทั้ง 2 ประเทศ พร้อมทั้งเปิดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์สานมิตรภาพสองฝั่งริมเเม่น้ำเมย ส่งผลให้บรรยากาศเทศการสงกรานต์ของจังหวัดเมียวดีเป็นไปคึกคัก

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น-ตรด