อบจ.พิษณุโลก เร่งติดตามช่วยเหลือเกษตรกรนาข้าว น้ำท่วมพื้นที่ อ.เมือง -อ.บางระกำ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่เร่งติดตามให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมพื้นที่นาข้าวได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกและอำเภอบางระกำ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องสูบน้ำกว่า 10 เครื่อง มาติดตั้งเพื่อช่วยสูบผันน้ำจากคลอง DR1-10L

ซึ่งเป็นพื้นที่รับปริมาณน้ำฝนสะสมทั้งหมดจากพื้นที่ตำบลจอมทอง, ตำบลพลายชุมพล, ตำบลบ้านกร่าง, ตำบลบ้านคลอง, ตำบลวัดจันทร์, ตำบลท่าทอง, ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก และพื้นที่ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ ผันน้ำลงสู่คลองบางแก้วที่บริเวณพื้นที่หมู่ 3 บ้านบางแก้ว ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ

เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวนาของทั้งสองอำเภอ ซึ่งมีพื้นที่นาข้าวกว่า 20,000 ไร่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้  เบื้องต้นพบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำลดระดับลงกว่า 1 เมตร จนสามารถเปิดประตูระบายน้ำคลอง DR1-10L เพื่อช่วยระบายน้ำลงสู่คลองบางแก้ว ส่งผลให้พื้นที่นาข้าวของเกษตรกรบางส่วนเริ่มคลี่คลายลงและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้บ้างแล้ว ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรในระยะยาวนั้นนั้นต้องแก้ด้วยการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อผันน้ำไปยังพื้นที่หมู่ 4 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ ลงยังคลองราชินีในพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์และตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมทั้งจัดตั้งโรงสูบน้ำเพื่อช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรต่อไป