พิษณุโลก เทศบาลนครเดินหน้าจัดงานประเพณี“ลอยกระทงสองแควแลอดีต” คุมเข้มป้องกันโควิด-19

691

พิษณุโลก เทศบาลนครเดินหน้าจัดงานประเพณี“ลอยกระทงสองแควแลอดีต” คุมเข้มป้องกันโควิด-19

ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า  เทศบาลนครพิษณุโลกพร้อมจัดงานประเพณี “ลอยกระทงสองแควแลอดีต” จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564 “สายน้ำแห่งศรัทธา” หลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกมีมติให้เทศบาลนครพิษณุโลกสามารถจัดงานประเพณีลอยกระทงสองแควแลอดีตได้ แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด-19

ดร.เปรมฤดี กล่าวอีกว่า การจัดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต “สายน้ำแห่งศรัทธา” ชมความงามของลานพุทธบูชา  มีกิจกรรมจำหน่ายอาหารอร่อยตลาดย้อนยุค “ถนนสองแควแลอดีต” บริเวณถนนพุทธบูชา หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564  โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมงานจะต้องปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิและสแกน ไทยชนะ ก่อนเข้าพื้นที่จัดงาน

สำหรับกิจกรรมการจัดงานกำหนดพื้นที่จัดงานจำหน่ายอาหารอร่อยไร้แอลกอฮอล์บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ฯ ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564

นอกจากนี้ยังมีมาตรการเข้มสำหรับผู้ร่วมงานและผู้จัดงาน  มีการกำหนดพื้นที่การจัดงาน   ที่ชัดเจน และกำหนดจุดเข้า-ออก  วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และลงทะเบียนผ่าน Application ไทยชนะ ก่อนเข้ากิจกรรม จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานต่อพื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงาน  งดการรับประทานอาหารภายในบริเวณงาน เน้นการจำหน่ายแบบ Take home และมาตรการสำหรับผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม  และมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนวันจัดงานมีผู้ประกอบการไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ร้านค้า  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีฉากกั้น และมีจุดวางเจลแอลกอฮอล์ทุกร้าน การตั้งร้านค้าเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรมีจุดยืนคอยการซื้ออาหาร โดยให้เว้นระยะห่างการจุดละ 1 เมตร มาตรการสำหรับนักดนตรี นักดนตรีและผู้แสดงจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง  ก่อนวันแสดง  นักดนตรีและผู้แสดงต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาทำการแสดงและหลังทำการแสดง  การแสดงดนตรีและกิจกรรมบนเวที ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร จัดที่นั่งรอสำหรับการพักการแสดง  เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1  เมตร  และงดการรวมกลุ่ม  กั้นพื้นที่เวทีการแสดง และผู้ชมอย่างน้อย 5 เมตร และในส่วนของเทศบาลนครพิษณุโลกในฐานะผู้จัดงานได้จัดเจ้าหน้าที่คอยกำกับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วย