พิษณุโลก 15 พ.ย. รร.สพป.1 เรียน  0NLINE – ONHAND 30 โรง  เปิดเรียน ON-SITE 83 โรง

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) พิษณุโลก เขต 1 กล่าวว่า โรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก 1 พื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบางระกำ จำนวน 113 โรง  เปิดเรียน ON-SITE จำนวน 83 โรง  และปิดเรียน 0NLINE – ONHAND จำนวน 30  โรง ทั้งนี้การเปิดเรียนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เอ็กซเรย์ความเสี่ยง ซึ่งทั้ง 30 โรงเรียน เปิดเรียน ONLINE และ ONHAND มีความเสี่ยงจึงชะลอไปก่อน 14 วัน คือ อีก 2 สัปดาห์ อีก 83 โรงเรียน เปิดเรียน ON-SITE ตามปกติ

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 กล่าวอีกว่า วันที่ 15 พฤศจิกายน สพปพิษณุโลกเขต 1 จะมีการแบ่งสายรองผอ. สพป. พิษณุโลกเขต 1 และศึกษานิเทศก์ออกตรวจโรงเรียนที่มีการเปิดเรียน on-site โดยเฉพาะการเรียน online และ onhand จะติดตามจัดการเรียนการสอนอย่างไร

สำหรับโรงเรียนที่ปิดเรียน ONLINE-ONHAND จำนวน 30 โรงเรียน

30.โรงเรียนวัดบึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก