ผู้ว่าฯ พิษณุโลก นำขบวนปั่นจักรยานร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดกรับพวงเหนือ อ.พรหมพิราม ไป-กลับ 50 กม.

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมจักรยาน และผู้ที่รักการออกกำลังกายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมปั่นจักรยานไปทอดกฐินสามัคคี วัดกรับพวงเหนือ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

โดยเริ่มออกสตาร์ทจากบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ ผ่านบริเวณสี่แยกแสงดาว มุ่งหน้าผ่านตำบลปากโทกและตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง ซึ่งบรรยากาศสองข้างทางยามเช้าเริ่มมีหมอกบางๆ และอากาศที่เย็นสบาย จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกมะขามสูง ผ่านตำรวจภูธรภาค 6 มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอพรหมพิราม และเลี้ยวซ้ายผ่านบริเวณตลาดสดอำเภอพรหมพิราม ก่อนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำน่าน เลี้ยวขวาลัดเลาะริมแม่น้ำน่านมุ่งหน้าสู่วัดกรับพวงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลพรหมพิราม

ปัจจุบันวัดกรับพวงเหนือมี พระครูอุภัยโกศล หรือ หลวงพี่ช้าง เป็นเจ้าอาวาส โดยในวันนี้ทางวัดได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำรายได้ก่อสร้างบันไดด้านหน้าศาลาการเปรียญของกรับพวงเหนือ ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะได้ทำบุญตักบาตรและร่วมทอดกฐินสามัคคีกับกรับวัดกรับพวงเหนือ ร่วมกับชาวบ้านในอำเภอพรหมพิรามในครั้งนี้ด้วย จากนั้นขบวนจักรยานของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปั่นย้อนกลับมาเส้นทางเดิม ก่อนสิ้นสุดปลายทางที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รวมระยะทางไปกลับกว่า 50 กิโลเมตร

ขอบคุณภาพ: ปชส.อบจ.พิษณุโลก