กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1  จัดกิจกรรมชูผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่13 เมษายน2562 บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยเครือข่ายวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานภาคเอกชนจัดงานข่วงวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนาภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวในระหว่าง13 -16 เมษายน นี้

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายภายในงานจัดให้มีการสาธิตภูมิปัญญาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน15 ภูมิปัญญาจังหวัดลำพูนจำนวน10 ภูมิปัญญาจังหวัดลำปางจำนวน10 ภูมิปัญญาและจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน5 ภูมิปัญญา

 

นอกจากนั้นมีการสาธิตการทำอาหารพื้นเมืองการก่อเจดีย์ทรายปักช่อตุงการสรงน้ำพระและลอดซุ้มน้ำพระพุทธมนต์การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมการขับซอล้านนาจากสมาคมศิลปินขับซอล้านนาการสาธิตวิถีชีวิตกาดหมั้ว4 จังหวัดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรมอันเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ