แม่สอด ตรวจ ATK ครู-นักเรียน ก่อนเปิดเรียน.15 พ.ย. (คลิป)

331

แม่สอด ตรวจ ATK ครู-นักเรียน ก่อนเปิดเรียน.15 พ.ย.

วันที่ 14 พฤซจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการปรับแผนเชิงรุก สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจ ATK นักเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่จำนวน  693 คน  ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้

ทั้งนี้ โรงเรียนราษฎร์วิทยา อำเภอแม่สอด  ได้มีการตรวจคัดกรอง เชิงรุก  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนการเรียนสอน แบบ ON-SITE ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.6 – ม. 6 ซึ่งได้ประสาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สอด สนับสนุน ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลท่าสายลวดและตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด ที่มีความชำนาญ มาให้บริการตรวจคัดกรอง โควิด 19 ด้วยชุดตรวจแบบ ATK เพื่อให้ผลการตรวจที่แม่นยำ ป้องกันความผิดพลาด ในการตรวจ

การตรวจคัดกรองนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 493 คน คณะครู  จำนวน  166 คน  และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอีกจำนวน 34 คน รวม 693 คน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้ปกครอง และป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ การแพร่ระบาดโควิด 19

นอกจากนี้ยังเตรียมแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ  ON-SITE ในลักษณะ  แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม A และ B  สลับเรียนแบบวันเว้นวัน  ซึ่งคำนึงถึงพื้นที่อาศัยของ นักเรียน  หรือ ผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานหลายคน  เพื่อให้มาเรียนในวันเดียวกัน  ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการรับส่งบุตรหลานของผู้ปกครอง  เป็นต้น  ซึ่งล่าสุดพบว่าผลตรวจคัดกรองในครั้งนี้ ผลเป็นลบทั้งหม