เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 376 ราย เสียชีวิตสะสม 89 ราย

322

เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 376 ราย
เสียชีวิตสะสม 89 ราย

วันที่ 14 พ.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 376 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 372 ราย อีก 4 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 18,238 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 4,963 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 202 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 87 ราย Community Isolation (CI) 2,251 ราย Home Isolation (HI) 492 ราย Hospitel 426 ราย โรงพยาบาลรัฐ 508 ราย โรงพยาบาลเอกชน 920 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 77 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,905 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 976 ราย อาการหนัก (สีแดง) 82 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 89 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 22,407 ราย และรักษาหายแล้ว 17,189 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 374 ราย ขณะที่การตรวจ ATK เมื่อวานนี้ (13 พ.ย. 64) ตรวจไป 2,084 ราย พบผู้มีผลบวก 150 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 1,306,055 คน คิดเป็นร้อยละ 75.52 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ 1,729,353 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 240,943 คน คิดเป็นร้อยละ 73.53 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 124,908 คน กลุ่มประชาชนอายุ 18-59 ปี ฉีดแล้ว 940,204 คน