792

พิษณุโลก มัธยมฯ 3 โรง ขอเลื่อนเปิด ON-SITE  สพป.1 ปิดเพียง 1 โรง ครู-นร.ติดโควิด รร.อนุบาล Online ยาวถึง 28 พ.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีมติกำหนดให้สถาบันการศึกษาเปิดเรียน Online ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นมา และมีกำหนดที่จะให้เปิดเรียน on-site ในวันที่ 15 พฤศจิกายน นั้น แต่ขณะนี้ได้รับแจ้งจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 3 แห่ง ขอเลื่อนเปิดเรียน on site คือโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในเบื้องต้นขอเลื่อนเปิดเรียนไปในวันที่ 29 พฤศจิกายน นี้ โดยให้เหตุผลว่า ยังคงพบเด็กนักเรียนมีความเสี่ยงจากครอบครัว และบริเวณด้านหน้าโรงเรียน มีการจัดงาน ฝ่ายบริหารโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้เล็งเห็นความปลอดภัยของนักเรียน

นอกจากนั้น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ขอเปิดเรียนออนไลน์ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน และโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา แจ้งว่าจะเปิดเรียน Online ไปจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน นี้

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การเปิดเรียนเป็นไปประเมินตามสถานการณ์ของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่เขตการศึกษาฯทั้งประถมฯ-มัธยมฯ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดะษณุโลก อยู่ที่ความพร้อม ขณะนี้สามารถเปิดเรียน On-site ได้เ เพราะเราต้องอยู่กับมัน และปฏิบัติการตามกระทรวงสาธารณสุข และศบค. ทั้งนี้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน คณะกรรมการโรคติดต่อฯ จะออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการ

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)พิษณุโลก เขต 1 กล่าวว่า โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เปิดทุกโรงเรียน โดยให้ผู้บริหารพิจารณาและยึดมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และมีเพียง 1 โรง ที่ต้องปิด คือ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก เนื่องจากคร และนักเรียนติดโควิด-19

“โรงเรียนในพื้นที่เสียงขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ปกครองมีส่วนตัดสินใจที่จะไม่ให้เด็กมาเรียน เช่น โรงเรียนบ่อวิทยศึกษา ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ นักเรียนกว่า 900 คน แต่คาดว่าจะมาเรียนประมาณ 200 คน ส่วนที่เหลือให้ครูสอนทาง Online และ Onhand คือการส่งใบงาน เพราะถูกคำสั่งปิดตลาดสดและเปิดแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน” นายสุรินทร์ กล่าว

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 กล่าวว่า
จากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีมติให้เปิดเรียนทุกแห่ง และจะไม่หยุดการเรียน On-site ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยพบห้องเด็ก
ติดเชื้อโควิด-19 จะปิดเฉพาะห้องนั้นและมีการสอบสวนโรค และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้กักตัว

รายงานข่าวแจ้งว่า โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก แจ้งไลน์กลุ่มผู้ปกครองระบุว่า ได้ประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในจังหวัดพิษณุโลกยังไม่ลดลง  และมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างขึ้น ประกอบกับยังพบว่า มีผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนบางส่วน อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียน คณะบริหารฯจึงมีมติ เลื่อนเปิดเรียนแบบ on-site ออกไปก่อน โดยใช้รูปแบบการเรียน on line -on hand -on demand ต่อไปอีกจนถึง  28 พฤศจิกายน 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ขอความกรุณาผู้ปกครองนักเรียนได้ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยครับ