พิษณุโลก “เปรมฤดี” เตรียมปรับภูมิทัศน์สร้างมนต์เสน่ห์ ยกระดับเทศบาลนคร Central park ดึงนักท่องเที่ยว-นักลงทุน

1320

พิษณุโลก “เปรมฤดี” เตรียมปรับภูมิทัศน์สร้างมนต์เสน่ห์ ยกระดับเทศบาลนคร Central park ดึงนักท่องเที่ยว-นักลงทุน

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดเผยว่า ภายหลังสะพานพระราชวังจันทน์ ข้ามแม่น้ำน่านบริเวณหน้าพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกแล้วเสร็จ และกำหนดเปิดใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม นี้ จะเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเทศบาลนคร เตรียมแผนจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ ไปจนถึงวัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกองทัพภาคที่ 3 จะดำเนินการก่อสร้างถนนใหม่ ตั้งแต่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไปจนถึงศาลหลักเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก

ดร.เปรมฤดี กล่าวอีกว่า หากการก่อสร้างพระมหาวิหารวัดจันทร์ตะวันตกแล้วเสร็จ สามารถเชื่อมโยงวัด-วัง ประกอบกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ได้ออกแบบการก่อสร้างตลิ่งแม่น้ำน่านฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่สะพานสุพรรณกัลยาถึงสะพานเอกาทศรถ ทั้งนี้ มีการปรับปรุงตกแต่งให้สวยงาม อีกทั้งบริเวณสวนชมน่านสำนักงานโยธาธิการฯจะได้รับงบประมาณในปี 2565 มาปรับปรุงตกแต่งให้ใหม่ ขณะเดียวกันเทศบาลนครได้จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงตลาดไนท์บาซ่าฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน จะพัฒนาวิถีชีวิตชาวชาวแพไปจนถึงสุพรรณกัลยา บริเวณถนนคนเดิน และมีการจัดกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นบริเวณดังกล่าว

“นอกจากนั้น ภายในวัดจันทร์ตะวันตก มีอาคาร 100 ปี มีต้นปีบหรือกาสะลอง อายุ 100 ปี จึงจะสามารถสร้างสวน เชื่อมโยงเรื่องราวให้เกิดขึ้นกับเมืองพิษณุโลก เพื่อดึงนักท่องเที่ยวและนักลงทุน มาจังหวัดพิษณุโลก จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมาลงทุน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เทศบาลจะเป็นผู้ตกแต่งเมืองให้สวยงาม โดยเฉพาะริมแม่น้ำน่านทั้ง 2 ฝั่ง ประดับด้วยโคมไฟให้สว่างไสวสวยงาม สำหรับสวนกลางเมืองได้จัดสรรงบประมาณไว้แล้วที่จะพัฒนาให้เป็นสวนและเป็นเซ็นทรัลปาร์ค (Centarl park) เหมือนต่างประเทศ ทำให้ชาวจังหวัดพิษณุโลก และนักท่องเที่ยวเข้าไปชื่นชมบรนยากาศถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวด้วยว่า รอบๆพระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี สถานที่อะแซหวุ่นกี้ แม่ทัพพม่าขอดูตัว ต้องตกแต่งสีสันบริเวณให้สวยงามสมพระเกียรติ และเชื่อมโยงกับสวนกลางเมือง ที่ต้องประดับโคมไฟฟ้าให้สว่างไสว บริเวณวงเวียนรถไฟ และหอนาฬิกาที่มีไม่กี่แห่งในจังหวัดภาคเหนือ โดยกำหนดใช้สี่แยกธนาคารกรุงๅไทย เป็นศูนย์กลางในการตกแต่งเมือง รวมทั้งฟุตบาท เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลก มีความคึกคัก ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ให้คนรุ่นใหม่กลับลงทุนค้าขายไม่ต้องปิดร้านตั้งแต่ 18.00 น.เหมือนปัจจุบัน