พะเยา เจ้าคณะจังหวัด เททองหล่อเจดีย์13 องค์ วันสงกรานต์ วัดสันต้นผึ้ง

วันที่ 13 เมษายน 2562 วัดสันต้นผึ้ง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้จัดพิธีเททองหล่อเจดีย์ 13 องค์ นำบุษบกขึ้นประดิษฐานบรรจุหัวใจพระธาตุเจดีย์ และทอดผ้าป่าครอบครัวสามัคคี โดยมีพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา. พระครู กิตติวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันต้นผึ้ง ประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับฝ่ายฆราวาสนำโดย อ.บูรพา ผดุงไทย. คุณกันกุล คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ พร้อมด้วย กัลยาณมิตรสายบุญร่วมทำพิธีเททองหล่อเจดีย์ทองเหลือง 13 องค์ พร้อม บรรจุหัวใจพระธาตุเจดีย์ และถวายผ้าป่าสามัคคี
เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีประชาชนมาร่วมงานพิธีเป็นจำนวนมากตรงกับวันสงกรานต์ และตรงกับวันพระ ถือว่าเป็นวันสำคัญวันมหามงคล