244

เชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อโควิด-19  พุ่งต่อเนือง 456 ราย

วันที่ 12 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 456 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 450 ราย อีก 6 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 17,505 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 4,900 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 216 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 91  ราย Community Isolation (CI) 2,296 ราย Home Isolation (HI) 406 ราย Hospitel 351 ราย โรงพยาบาลรัฐ 537 ราย โรงพยาบาลเอกชน 925 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 78 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,840 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 967 ราย อาการหนัก (สีแดง) 93 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 82 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 21,674 ราย และรักษาหายแล้ว 16,404 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 440 ราย ขณะที่การตรวจ ATK เมื่อวานนี้ (11 พ.ย. 64) จำนวน 2,827 ราย พบผู้มีผลบวก 163 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 1,277,835 คน คิดเป็นร้อยละ 73.89 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ 1,729,353 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 235,906 คน คิดเป็นร้อยละ 71.33 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 122,890 คน กลุ่มประชาชนอายุ 18-59 ปี ฉีดแล้ว 849,241 คน และกลุ่มนักเรียนอายุ 12-18 ปี ฉีดแล้ว 69,798 คิดเป็นร้อยละ 73.67