พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน วัดใหญ่

405

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน วัดใหญ่


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี เป็นประธานและผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ข้าราชการ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก พุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ร่วมทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพิษณโลก  จังหวัดพิษณุโลก

เครดิตภาพ: สนง.ปชส.พิษณุโลก