พิษณุโลก ผู้สมัครนายก 8 อบต. ลอยลำไร้คู่แข่งขัน  ต้องมีผู้เลือก 10 % ของผู้มีสิทธิ และชนะVote No (คลิป)

1862

พิษณุโลก ผู้สมัครนายก 8 อบต. ลอยลำไร้คู่แข่งขัน  ต้องมีผู้เลือก 10 % ของผู้มีสิทธิ และชนะVote No (คลิป)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรับสมัครนายกและสมาชิก อบต. 76 แห่งในจังหวัดพิษณุโลก มีสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 76 แห่ง มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน  185  คน  ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 2005 คน รวมผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 2,190 คน แลเะกำหนดมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้

สำหรับ อบต.ที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียว จำนวน 8 แห่ง คือ 1.ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย อบต.บ้านกร่าง อำเภอเมือง 2.นายปราโมทย์ เมืองเปรม อบต.คันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ 3.นายดอกเข็ม คำโบสถ์ อบต.วัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ 4.นายจรัญ บุญเสือ อบต.ตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม 5.นายสุชาติ ฉิมศรี อบต.หอกลอง อำเภอพรหมพิราม 6.นายมาก ชมมี อบต.บ้านพร้าว อำเภอนครไทย 7.นายลำพูน สีหะวงษ์ อบต.บ้านกลาง อำเภอวังทอง 8. นายกล บัววังโป่ง อบต. นครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม

พ.ต.ท.วัชรินทร์  พิมพ์กะภีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การรับสมัครนายกและสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.)ของจังหวัดพิษณุโลก มีอยู่จำนวน 8 แห่ง ที่มีผู้สมัครนายกอบตเพียงคนเดียว กรณีที่ผู้สมัครเพียงคนเดียวตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 10% ของผู้สมัคร ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และคะแนนต้องมากกว่าคะแนนที่ไม่มีความประสงค์จะเลือกผู้สมัครคนใด หรือ ( Vote No) จึงได้รับเลือกตั้ง กรณีผู้สมัครสมาชิก อบต.เพียงคนเดียว จะต้องได้คะแนน 10 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าคะแนนของผู้ไม่เลือกผู้ใดเช่นเดียวกัน หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายจะต้องมีการรับสมัครเลือกตั้งใหม่

ชนันท์ ช่างเงิน/วรยศ ไกรกิจราษฎร์ ภาพ/,ข่าว