เชียงใหม่ โควิดพุ่ง 436 ราย มีผู้รับวัคซีนร้อยละ 73.03 ของประชากรแล้ว

244

เชียงใหม่ โควิดพุ่ง 436 ราย มีผู้รับวัคซีนร้อยละ 73.03 ของประชากรแล้ว


วันที่ 11 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 436 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 435 ราย ส่วนอีก 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 17,049 ราย  ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 5,024 ราย  แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 230 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 95 ราย Community Isolation (CI) 2,418 ราย Home Isolation (HI) 395 ราย โรงพยาบาลรัฐ 518 ราย โรงพยาบาลเอกชน 949 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 70 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,954 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 977 ราย อาการหนัก (สีแดง) 93 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 78 ราย  ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 21,218 ราย และรักษาหายแล้ว 15,964 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 372 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,262,945 คน คิดเป็นร้อยละ 73.03 จากประชากรทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 232,526 คน คิดเป็นร้อยละ 70.96  กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 121,776 คน คิดเป็นร้อยละ 100.53 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 839,093 คน คิดเป็นร้อยละ 103.29