เมืองตาก จัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

วันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 17.30 น. ที่พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก พร้อมด้วย นางสาวศิวพร คงทรัพย์ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พ.ต.อ.นิรันดร์ โรหิตาคนี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก  และนางสาวเมธาวดี สุวรรณเทพ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประจำปี 2564 ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และปลอดภัยห่างไกลโควิด-19” เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดตากให้คงอยู่สืบไป ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

โดยนายกเทศมนตรีเมืองตาก กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ ในปีนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีดั้งเดิมที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจังหวัดตากให้คงอยู่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้เน้นในเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยคำนึงถึงมาตรการด้านความปลอดภัย

“ขณะเดียวกัน ได้เน้นการอนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า และการปฏิบัติตามแบบประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสม และยังเป็นประเพณีลอยกระทงที่ปลอดแอลกอฮอล์ บุหรี่ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดอื่นๆ โดยได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาช่วยดูแลความปลอดภัยในงานด้วย”นายณพล กล่าว

สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประจำปี 2564 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณริมแม่น้ำปิงลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซึ่งในปีนี้ เน้นการจัดงานในรูปแบบ “New Normal วิถีชีวิตใหม่” เน้นการแสดงแสง สี เสียง แบบสื่อผสมด้วยมัลติมีเดีย และในปีนี้จะไม่มีการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ ด้วยการสืบสานประเพณีการทอดผ้าป่าน้ำ การขอขมาพระแม่คงคา และเอกลักษณ์ของการลอยกระทงสาย คือ การลอยกระทงนำกระทงกะลา จำนวน 1,000 ใบ ไหลต่อกัน จำนวน 1 สายต่อวัน พร้อมการแสดงแสง สี เสียง แบบสื่อผสมด้วยมัลติมีเดีย อลังการ ตระการตา

นอกจากนี้ ทางด้านมาตรการป้องกันโควิด-19 ภายในงานจะมีจุดคัดกรอง จำนวน 6 จุด ครอบคลุมทุกจุดเข้า-ออก และมีการติดสติกเกอร์ก่อนเข้างานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่าผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว โดยผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งเว้นระยะห่างตลอดเวลาที่อยู่ในงาน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรม และผู้จำหน่ายกระทงภายในงาน จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง หรือเอกสารยืนยันจากสถานพยาบาลด้วย