ไม่หวั่นโควิด! เตรียมจัดงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่”  17-19 พ.ย. นี้

419

ไม่หวั่นโควิด-19 เตรียมจัดงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่”  17-19 พ.ย. นี้

วันที่ 10 พ.ย. 64 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการจัดประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน นี้ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และเชียงใหม่เมืองแห่งหัตถกรรมโลก”

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการจัดงาน ทั้งความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา และร่วมฉลองในโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่มีอายุครบ 725 ปี ตลอดจนเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีชั่นที่จะถึงนี้ โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ด้านนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อสืบสานงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของล้านนาที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณ และเพื่อเป็นการลดความแออัดของนักท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำปิง โดยจะจัดให้สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ในการจัดเทศกาลยี่เป็งในทุกๆ ปี เพื่อรองรับการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวเทศกาลนี้

อีกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดให้มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการจัดงานผ่านช่องทางออนไลน์ ในเพจเฟซบุ๊กของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมบรรยากาศการจัดงานได้อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย การประกวดกระทงประดิษฐ์สวยงาม ทุ่นแพลอยกระทงบูชาพระแม่คงคา การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม อาหารพื้นเมือง การแสดงแสง สี เสียง โดยมีไฮไลท์ คือ จุดเช็คอินถ่ายภาพที่ตกแต่งด้วยโคมไฟหลากสีสัน พร้อมเนรมิต อุโมงค์ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศการตกแต่งด้วยงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Chiang Mai City of Craft & Folk Art) และเชียงใหม่เมืองแห่งหัตถกรรมโลก (WCC – World Crafts City) ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดเชียงใหม่