315

เชียงใหม่ ติดเชื้อเพิ่ม 392 ราย ตรวจ ATK 4,452 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (10 พ.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 392 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 383 ราย อีก 9 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 16,613 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 4,822 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 238 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 97 ราย Community Isolation (CI) 2,267 ราย Home Isolation (HI) 381 ราย Hospitel 337 ราย โรงพยาบาลรัฐ 525 ราย โรงพยาบาลเอกชน 890 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 87 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,754 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 971 ราย อาการหนัก (สีแดง) 97 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 75 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 20,782 ราย และรักษาหายแล้ว 15,592 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 385 ราย ขณะที่การตรวจ ATK เมื่อวานนี้ (9 พ.ย. 64) จำนวน 4,452 ราย พบผู้มีผลบวก 140 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 1,250,040 คน คิดเป็นร้อยละ 72.28 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ 1,729,353 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 230,292 คน คิดเป็นร้อยละ 70.28 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 120,715 คน คิดเป็นร้อยละ 99.65 กลุ่มประชาชนอายุ 18-59 ปี ฉีดแล้ว 829,772 คน และกลุ่มนักเรียนอายุ 12-18 ปี ฉีดแล้ว 69,261 คิดเป็นร้อยละ 73.10