งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติคึกคัก

วันที่13 เมษายน2562 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่าบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์หรืองานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่2562 เป็นไปอย่างคึกคักในช่วงเช้ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์จำนวน99 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ต่อมาเปิดงานบริเวณข่วงประตูท่าแพป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่2562 ภายใต้แนวคิดเล่าเรื่องเมืองล้านนาเบิกศักรามิ่งมงคลป๋าเวณีเมืองเจียงใหม่อย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับงานประเพณีสงกรานต์หรือป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองตามแบบฉบับของชาวล้านนา

ซึ่งป๋าเวณีปื๋ใหม่เมืองถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่ดีงามบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานความอบอุ่นและเป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการสร้างสัมพันธไมตรี

นายศุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่เมืองถือเป็นวันสำคัญยิ่งเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเป็นวันที่ทุกคนควรสร้างคุณงามความดีละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปพร้อมปีเก่าและถือเป็นวันครอบครัวที่ทุกคนจะมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณด้วยการรดน้ำดำหัวตามแบบประเพณีโบราณล้านนา

ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัดขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาเป็นต้นพร้อมกับเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมนุ่งผ้าซิ่นอู้กำเมืองสัมผัสความงดงามของป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองในระหว่างวันที่13 -15 เมษายน2562