รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 นำรถชีวนิรภัยกองทัพบก ตรวจหาเชื้อโควิด-เชิงรุกบุคลากรทางการแพทย์ จนท.รพ. ลับแล

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 ที่โรงพยาบาลลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พ.อ.กฤษฎา  ถาวรวัตร์ รองเสนาธิการ มทบ.35 พร้อมด้วย พ.อ.สมัย  ขำพันธ์  ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก และพ.ท.สรารักษ์  ชูสกุล รอง ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ทางโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 35 นำรถชีวนิรภัยกองทัพบก ออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก (Active Case finding) ให้กับบุคคลทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลับแล 237 ราย

เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในสถานพยาบาลมากถึง 18 ราย เพื่อป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ โดยมี นพ.กิตติพงศ์ อุบลสะอาด ผอ.รพ.ลับแล และแพทย์ พยาบาล  ให้การต้อนรับ

พ.อ.สมัย  ขำพันธ์  ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก กล่าวว่า ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ในการให้โรงพยาบาลกองทัพบกจัดหารถชีวนิรภัย กองทัพบก ในการสนับสนุนรัฐบาลในการเปิดประเทศ และระดมสรรพกำลังในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยใช้รถชีวนิรภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ปฏิบัติการเชิงรุก เข้าโรงพยาบาลซึ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งคนไข้ และบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

โดยเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) ด้วยรถชีวนิรภัย เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส โควิด-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ในสถานพยาบาล สนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน