1642

พิษณุโลก มีมติปิดตลาดสด 7 แห่ง ต่ออีก 3 วัน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดและพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ที่ประชุม ศบค.พิษณุโลก ได้มีมติและออกคำสั่งให้ปิดตลาด จำนวน 7  แห่ง ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล 1( ตลาดใต้) ตลาดสดเทศบาล 6 ( ตลาดร่วมใจอาคาร 1 ตลาดสดเทศบาลบางระกำ ตลาดผักข้างโรงเรียนพุทธชินราช ตลาดไทยเจริญ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 -12 พฤศจิกายน 2564 เป็นเวลา 7 วัน และ ตลาดศาลปู่ดำ ตลาดร่วมใจอาคาร 1 ปิดบริการ วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 เป็นเวลา 3 วัน หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อ covid19 เพิ่ม