กองกำลังนเรศวร ร่วมทีมแพทย์ฉุกเฉิน“Sky Doctor” นำ ฮ.ช่วยชีวิตทารก ภาวะสมองขาดเลือด รพ.พบพระ ส่ง รพ.พุทธชินราช

389

กองกำลังนเรศวร ร่วมทีมแพทย์ฉุกเฉิน“Sky Doctor” นำ ฮ.ช่วยชีวิตทารก ภาวะสมองขาดเลือด รพ.พบพระ ส่ง รพ.พุทธชินราช


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กองกำลังนเรศวร สนับสนุน ชุดปฏิบัติการการบินทหารบก กองกำลังนเรศวร จัดอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ (ฮ.ท.212) จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน “Sky Doctor” โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศของ โรงพยาบาลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  จำนวน 1 ราย คือ ทารกเพศหญิง อายุ 1 วัน

เนื่องจากภาวะสมองขาดเลือด โดย ชุดปฏิบัติการการบินทหารบก กองกำลังนเรศวร  และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เดินทาง จากสนาม ฮ.ชุดปฏิบัติการการบินทหารบก กองกำลังนเรศวร  เมื่อเวลา 10.30 น. และเดินทางถึงสนาม ฮ. ชั่วคราว  โรงเรียนพบพระวิทยาคม อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  ในเวลา 11.20 น.

ต่อมาเดินทางถึง สนาม ฮ.ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเวลา 12.30 น. เพื่อส่งผู้ป่วยให้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ช่วยเหลือรักษาต่อไป ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสามารถนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องปลอดภัย

ทั้งนี้การส่งผู้ป่วยถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก ต้องกระทำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตประชาชน และที่สำคัญ กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการช่วยเหลือส่งผู้ป่วยทางอากาศครั้งนี้ เป็นภารกิจที่สถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับอันตราย และมีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ให้ได้รับความช่วยเหลือนำส่งใน โรงพยาบาลในจังหวัดที่มีความพร้อม ให้ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วที่สุด