ผู้ว่าฯ พิษณุโลก ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือชาวนา อ.เมือง-อ.บางระกำ นาข้าวถูกน้ำท่วมกว่า 2 หมื่นไร่

471

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือชาวนา อ.เมือง-อ.บางระกำ นาข้าวถูกน้ำท่วมกว่า 2 หมื่นไร่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายธีรยุทธ จันทร์ดิษฐวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก และว่าที่ร้อยตรีณฐพล นพณัฐธนากุล ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองพิษณุโลก ลงพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและเร่งติดตามให้ความช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่นาข้าวหอมมะลินาปีจำนวนหลายพันไร่ที่บริเวณทุ่งทะเลแก้ว พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านเด่นโบสถ์โพธิ์งาม และหมู่ที่ 9 บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ นายอนุชิต โมลา กำนันตำบลบ้านกร่าง, นางมาลี  สิงห์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 , นายเหลียง ฟักทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 , นายจรัญ เพชรอ่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก

 

เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังนาข้าวของชาวนา ซึ่งพบว่าสาเหตุของน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากที่ไหลมาจากพื้นที่ตำบลจอมทอง, ตำบลพลายชุมพล, ตำบลบ้านกร่าง, ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก รวมทั้งมวลน้ำจากบึงแก่งใหญ่, ด้านหลังเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก และพื้นที่ตำบลพลายชุมพล ไหลมารวมที่บริเวณทุ่งทะเลแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังนาข้าวพันธุ์หอมมะลินาปีที่ออกรวงเหลืองอร่ามไปทั้งทุ่งนาจำนวนหลายพันไร่ จนเกือบมิดรวงข้าวและจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในอีก 1 สัปดาห์ นี้

หากไม่เร่งสูบระบายน้ำออกข้าวจะเน่าได้รับความเสียหายทั้งหมดเนื่องจากข้าวสุกงอมเต็มที่แล้วและไม่สามารถใช้รถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เนื่องจากน้ำท่วมขังในระดับสูงถึงเครื่องยนต์ทำให้ชาวนาจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและวอนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสูบผันน้ำ เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนาข้าวครั้งนี้ที่บริเวณคลองบางแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านบางแก้ว ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ เพื่อเร่งสูบน้ำจากคลอง DR1-10L ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำทั้งหมดจากพื้นที่ตำบลจอมทอง, ตำบลพลายชุมพล, ตำบลบ้านกร่าง, ตำบลบ้านคลอง, ตำบลวัดจันทร์, ตำบลท่าทอง, ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก และพื้นที่ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ ผันลงสู่คลองบางแก้ว เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังให้กับชาวนาทั้งสองอำเภอ

 

ซึ่งมีพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังครั้งนี้กว่า 20,000 ไร่ โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 เครื่อง จากเดิมที่ติดตั้งอยู่ก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 10 เครื่อง โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, สำนักชลประทานที่ 3 , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวนาทั้งสองอำเภออย่างเร่งด่วนต่อไป ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก