แม่สอด รร.สรรพวิทยาคม เปิดเรียน ON SITE นำร่องวันแรก สลับเลขคู่-คี่

292

แม่สอด รร.สรรพวิทยาคม เปิดเรียน ON SITE นำร่องวันแรก สลับเลขคู่-คี่


วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่างร่วมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มข้น หลังจากโรงเรียน เริ่มเปิดเรียน แบบ ON SITE สลับเลขคู่เลขคี่ นำร่องเป็นโรงเรียนแรกๆ ของอำเภอแม่สอด โดยเปิดวันนี้เป็นวันแรก

ด้านนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม กล่าวว่า ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ทั้งการประเมินตนเอง มาตรการดูแลนักเรียน เน้นย้ำการเว้นระยะห่าง การสแกนคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียน และการแสกนแอพไทยชนะ

หากกรณีพบนักเรียน มีการตรวจวัด มีอุณหภูมิสูง ทางโรงเรียนได้กำหนด การคัดแยกนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ไปอยู่บริเวณศูนย์พักคอย ในโซนที่กำหนด เพื่อรอทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้า ดูแลตามขั้นตอน

สำหรับการเปิดเรียน ON SITE วันแรก ในวันนี้ จะกำหนดสลับเรียน ของนักเรียน เลขคู่และเลขคี่ เป็นรายสัปดาห์ และเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ร่วมด้วย ซึ่งทางโรงเรียนได้หารือกับผู้ปกครอง แล้ว โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งออนไลน์หรือ ON Site ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง ซึ่ง วันแรก ของการเปิดเรียน พบว่าเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย พบว่าวันนี้ มีนักเรียนมาเรียนวันแรก จำนวน 1,058 คน จากยอดนักเรียนทั้งหมด 2,779 คน คิดเป็นร้อยละ 38.07 ซึ่งทางโรงเรียน จะมีการประเมิน สถานการณ์ในทุกๆวัน พร้อมฝากถึงผู้ปกครอง ว่าทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของศบค. กำหนด ทางโรงเรียนจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างเคร่งครัด อยากให้ผู้ปกครองสบายใจ

ทั้งนี้พบว่าผู้ปกครองบางส่วน เลือกให้บุตรหลานเรียนแบบออนไลน์ เนื่องจากพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถือเป็นพื้นที่ สีแดง ที่ยังพบผู้ป่วยในพื้นที่ นอกจากนี้บางรายต้องการให้บุตรหลาน ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 ก่อน

อย่างไรก็ตามพื้นที่จังหวัดตาก ถือเป็น 1 ใน 7 จังหวัด ที่เป็นจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งทางโรงเรียน จะต้องมีการกำหนดแผนเผชิญเหตุ และมีแผนประเมิน รองรับ เพื่อให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา ในการเปิดเรียนแบบ ON SITE โดยมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ โดยเฉพาะระดับอุนบาลและประถมศึกษา ยังคงเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ก่อนในช่วงนี้