อำเภอแม่สาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ โปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดมงคลธรรมกายาราม

350

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ โปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดมงคลธรรมกายาราม อำเภอแม่สาย

วันที่ 7 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย จจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานข้าราชการอำเภอแม่สาย อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า หน้าราชรถ ขบวนเครื่องบริวารอัญเชิญขึ้นบน ณ วิหารหลวง วัดมงคลธรรมกายาราม ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมี พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ไชยบาล รอง ผบก.จ.เชียงราย  พ.ต.อ.พิพัฒน์ นาระเดช ผกก.สภ.แม่สาย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และคณะศรัทธาญาติโยม จากต่างจังหวัด – เชียงราย – แม่สาย เข้าร่วมงานบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้

ต่อมาเวลา 09.30 น.นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย อ่านหมายรับสั่ง เสร็จแล้วประธานในพิธี น.ส.สิริกานต์ ไชยพจน์พานิช ถวายความเคารพแบบพระราชนิยมเปิดกรวยดอกไม้ อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานกฐินพระราชทานยืนตรง ถวายความเคารพ

ประธานในพิธี จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย ประธานในพิธี นำผ้าพระกฐิน
กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมวางผ้าพระกฐิน และเทียนปาฏิโมกข์ บนพานแว่นฟ้า แล้วประเคนแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์กระทำ “กฐินกรรม” สวดผ้าพระกฐิน จากนั้นพระภาวนาโกศลเถร ได้ออกไปครองผ้าพระกฐิน
ต่อมา ประธานในพิธี ถวายเครื่องพระกฐิน และบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน

หลังจากนั้นประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ 10 ท่าน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์  พระภิกษุสงฆ์ให้ศิลให้พรแด่คณะศรัทธาผู้เข้าร่วมงานบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประธานในพิธี ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ หน้าวิหารหลวง เป็นอันเสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ /รายงาน