พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง จ.ลำปาง

442

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน วัดจองคำ พระอารามหลวง .ลำปาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม โดยมีพระพรหมมงคลวัชโรดม เจ้าอาวาสวัดจองคำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นำบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางร่วมปฏิบัติงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สรุปยอดกฐินพระราชทานจำนวนเงินถวายพระราชกุศล ทั้งสิ้น 32,727,543.59 บาท

Cr:สวท.ลำปาง