เชียงราย ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 “โยนกนครเชียงแสน”


วันที่ 13 เมษายน 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงแสน ทำบุญตักบาตร เนื่องในงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

ต่อมาในวันมหาสงกรานต์ เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียง โรงเรียนสามวัยวัดพระธาตุผาเงา และชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านเชียงแสน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562

ด้าน นายธวิท ติยะกว้าง ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ และนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานกล่าวเปิด ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 โยนกนครเชียงแสน และกิจกรรมการประกวดร้องเพลง การแสดงกลุ่มผู้สูงอายุ การแข่งขันยิงหนังสติ๊ก การประกวดทำอาหารลีลากีฬามหาสนุก และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อสืบทอดประเพณีสงกรานต์ ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนอย่างยิ่งใหญ่

แหล่งข่าวจาก – ปกครองเชียงแสน
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /รายงาน