พ.ย. 6, 2021

พิษณุโลก ทีม onehome กระทรวง พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวยากจน พักอาศัยร่วมกัน 5 คน อ.วัดโบสถ์ (คลิป)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายนิตินัย อุทัยรังษี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นายลาภิส พระภูจำนงค์ ผู้ประสานงาน นายจุติไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม(รมว.พม.) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และนางพิชญา ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมด้วยอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (อพม.) ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับครอบครัวดังกล่าวพักอาศัยร่วมกันอยู่บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 8 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ คือ พ่อ-แม่ และบุตรอีก 3 คน คือ นายสายชล อยู่เพชร  อายุ 46 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัว รายได้ไม่แน่นอน และภรรยา คือ น.ส.กาญจนา ศิริสุข อายุ 51 ปี  น.ส.กาญจนา ประกอบอาชีพรับจ้างเลี้ยงหมู รายได้วันละ 200 บาท มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ
1.น.ส.มัลลิกา อยู่เพชร อายุ 21ปี กำลังศึกษาระดับชั้น ปี3 ม.นเรศวร สาขาวิชาชีวะวิทยา
2.ด.ช.ชลากร อยู่เพชร อายุ 10ปี กำลังศึกษาระดับชั้น ป.5 ร.ร.บ้านท่ากระดุน ต.ท้อแท้
3.ด.ญ.ชนกเนตร อยู่เพชร อายุ 8 ปี กำลังศึกษาระดับชั้น ป.3 ร.ร.บ้านท่ากระดุน ต.ท้อแท้

ทั้งนี้ สภาพปัญหาฐานะยากจน บ้านที่อยู่อาศัยคับแคบ ไม่มั่นคงมิดชิด ไม่มีห้องน้ำ/สุขา ต้องไปใช้ร่วมกับบ้านญาติ
ผู้ร้องมีอาชีพรับจ้างเก็บมูลสุกรที่ฟาร์มสุกร มีรายได้ 6,000 บาท/เดือน ส่วนสามีอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัว รายได้ไม่แน่นอน มีภาระเลี้ยงดูบุตรที่กำลังเรียน ป.5 และ ป.3 ซึ่งบุตรคนโตเรียน ปริญญาตรี ปี 3 มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 5,000 บ. ประสบปัญหามีรายได้ไม่เพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรครอบครัวมีฐานะยากจน สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง

การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
1.สำนักงานพัฒนาสังคมแลเความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
2.การซ่อมแซมปรับสภาพที่อยู่อาศัย โดยบ้านพักเด็กฯสนับสนุนกระเบื้องมุงหลังคา เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ให้แก่ครอบครัว อพม.จะประสาน รพ.สต. เข้ามาดูเรื่องสุขลักษณะ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ประสานเรื่องการรักษาอาการติ่งเนื้อที่บริเวณเปลือกตาข้างซ้าย ของ ด.ช.ชลากร อยู่เพชร ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ทำให้บดบังการมองเห็น

นายนิตินัย กล่าวว่า การช่วยเหลือในวันนี้มีการแนวทางเรื่องที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาลมีติ่งเนื้อที่บริเวณดวงตาเบื้องต้นจะประสานไปทางโรงพยาบาลดำเนินการรักษา และการช่วยเหลือผ่านกองทุน
คุ้มครองเด็ก ในส่วนของที่อยู่อาศัยจะใช้การทำงานเชิงบูรณาการน่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพิษณุโลก และกระบวนการของจิตอาสา จะมาขับเคลื่อนให้ครอบครัวนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเด็กให้ได้รับการศึกษา ซึ่งทางกระทรวง พม.โดยความห่วงใยของท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้กำชับเรื่องการช่วยเหลือให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

ชนันท์ ช่างเงิน -วรยศ ไกรกิจราษฎร์ ภาพ/ข่าว